Skip to main content

Ingenjörsbyrå Nyba Oy Ab

Professionella tjänster för nybyggen och saneringar sedan 2003

Ingenjörsbyrå Nyba Oy Ab erbjuder tjänster för fastighetsplanering, sanering, underhåll och övervakning.

Det 2003 grundade företagets versamhetsområde är hela Nyland.

Våra tjänster:

 • Byggnadsplanering
 • Övervakningstjänster
 • Konsultering och rådgivning
 • Energicertifikat
 • Konditionsundersökningar och bedömningar
 • Konditionsgranskning vid bostadsaffär
 • Utlåtanden
 • Konstruktionsplanering
 • Huvudplanering
 • Saneringsplanering
 • Övervakning av aktieägarrenoveringar
 • Hjälp med handlingar vid ansökning av bygglov

Fråga gärna mera om våra experttjänster, kontakta oss!